Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Kurs dla uzyskania uprawnień Instruktora i Sędziego strzelectwa myśliwskiego lipiec 2022r.

Koleżanki Koledzy,

Organizujemy kurs dla uzyskania uprawnień Instruktora i Sędziego Strzelectwa Myśliwskiego w PZŁ oraz Prowadzącego Strzelanie w dniach 1-2-3 lipiec 2022 (piątek, sobota, niedziela) na strzelnicy w Hrudzie.

  1. kurs uzupełniający– Koledzy, którzy posiadają już uprawnienia Instruktora i Sędziego strzelectwa myśliwskiego PZŁ powinni uzyskać dodatkowo uprawnienia „Prowadzący Strzelanie”, inaczej nie mogą samodzielnie szkolić na strzelnicy. Dla uzyskania tych uprawnień muszą wziąć udział wyłącznie w szkoleniu z pierwszej pomocy w piątek (kurs uzupełniający koszt 200zł)
  2. kurs pełny– Koledzy, którzy chcą uzyskać kompletne uprawnienia Instruktora, Sędziego i Prowadzącego Strzelanie muszą wziąć udział w pełnym kursie (piątek, sobota, niedziela). Muszą również posiadać minimum 5 lat stażu w PZŁ.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Białej Podlaskiej przypomina, iż na każdym corocznym treningu strzeleckim Koła łowieckiego musi być obecny instruktor strzelectwa, musi również przeprowadzić szkolenie z zasad bezpieczeństwa na polowaniu.
Instruktor strzelectwa jest upoważniony do wystawianie zaświadczeń o corocznym przystrzelaniu broni.

Program kursu zgodnie z uchwałą NRŁ nr 358/2021 z dnia 10 maja 2021 obejmuje:

Piątek 1 lipiec 2022 (popołudnie od 15:00)
Szkolenie pomoc medyczna, 6 godzin lekcyjnych, wykład wspólny dla uczestników kursu pełnego oraz uzupełniającego.

 

Sobota 2 lipiec 2022 od 9:00
Szkolenie 10 godzin lekcyjnych dla uczestników pełnego kursu
Prawidła strzelań myśliwskich organizowanych PZŁ, Prowadzący strzelanie, Prowadzenie strzelań na strzelnicy, Zawody strzeleckie PZŁ, Broń myśliwska, Amunicja myśliwska, Elementy balistyki, Balistyka końcowa, Ustawa o broni i amunicji

 

Niedziela 3 lipiec 2022 od 9:00
Szkolenie 10 godzin lekcyjnych dla uczestników pełnego kursu i egzamin
Optyka myśliwska, Przystrzeliwanie broni myśliwskiej, Ocena stanu technicznego broni, Zajęcia praktyczne z przygotowania strzelnicy do zawodów strzeleckich, Egzamin testowy 30 pytań otwartych i zamkniętych

Szkolenie i egzamin poprowadzi:

Kol. Andrzej Kitliński – Lektor prawa PZŁ, Lektor strzelectwa PZŁ, Prowadzący Strzelanie, Instruktor Strzelectwa i Sędzia Strzelectwa Myśliwskiego PZŁ

Legitymację Instruktora, Sędziego i Prowadzącego Strzelanie wystawia Zarząd Główny PZŁ.

Cena kursu uzupełniającego 200 zł
Cena kursu pełnego 600zł

Organizator zapewnia napoje (woda, kawa, herbata) w cenie kursu.

Zapisy w biurze ZO PZŁ Biała Podlaska do 20.06.2022r.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

UWAGA! 

Nastąpiła zmiana miejsca pierwszego dnia kursu (piątek 01.07.2022), które odbędzie się w siedzibie ZO Biała Podlaska od godz. 15:00.

 

Pozostałe dni bez zmian – na strzelnicy w Hrudzie.