Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Strzelnica

Strzelnica w m. Hrud – kontakt przez biuro ZO PZŁ tel. 83 343 62 7514

W okresie jesienno-zimowym strzelnica jest dostępna użytkownikom w celu przystrzelania broni po wcześniejszym ustaleniu terminu w biurze ZO PZŁ.

Korzystający ze strzelnicy zobowiązani są do bezwzględnego zachowania wymogów sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa i wykonywaniu związanych z tym poleceń Gospodarza Strzelnicy.