Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Komisje problemowe

  1. Andrzej Tarasiuk — przewodniczący
  2. Jerzy Pastuszek
  3. Grzegorz Gawda
  4. Krzysztof Gajecki
  5. Zbigniew Barczuk
LPImię i nazwisko
1KRZYSZTOF GAJECKI
2EDWARD KOPRON
3MARIAN BEREDA
4JANUSZ KOSSAK
5JERZY GOCHNIO
6KAZIMIERZ WĄSOWSKI
7ANDRZEJ WASZCZUK
8MARIAN KIRYK
9TADEUSZ MASSALSKI
10ANDRZEJ URBAN
11EUGENIUSZ PASZKIEWICZ
LPImię i nazwisko
1TOMASZ PASTUSZEK
2ZBIGNIEW SZLASKI
3JAŁTUSZYK IWONA
4JAŁTUSZYK ADAM
5ZBIGNIEW LESZCZ
6RECHNIO SŁAWOMIR
7WIESŁAW POPŁAWSKI
LPImię i nazwisko
1Sebastian Santus – Przewodniczący
2Artur Soszyński
3Tomasz Bylina
4Wiesław Popławski
5Jan Daniluk
6Jan Owerko
7Piotr Zienkiewicz
8Hubert Podolec
9Stanisław Sołdacki
10Tomasz Pastuszek
11Rafał Konieczny
12Bartosz Mańko
13Andrzej Bedenak
14Karol Grochowiec
15Paweł Opolski
16Witold Muszyński
LPImię i nazwisko
1Jacek Guz – Przewodniczący
2Katarzyna Kunaszyk
3Zbigniew Kozioł
4Waldemar Ziekiewicz
5Andrzej Wołkowicz
6Krzysztof Daniluk
7Robert Kopacz
8Henryk Marciniuk
9Stanisław Pietrusik
10Dariusz Daniluk
11Marek Łysańczuk
12Bartosz Marzec
13Rafał Konieczny
LPImię i nazwisko
1Leszek Karwowski – Przewodniczący
2Ryszard Tokarzewski
3Henryk Marciniuk
4Marian Bereda
5Roman Laszuk
6Bartłomiej Krawiec
7Tadeusz Bendziuk
8Andrzej Waszczuk
9Jacek Szałucha
10Artur Wyganowski
  1. Andrzej Daniluk — przewodniczący
  2. Andrzej Waszczuk
  3. Andrzej Kisiel
  4. Leszek Stoń