Okręgowy Sąd Łowiecki

LPImię i nazwisko
1Sroka Jan – Przewodniczący
2Wójtowicz Witold- Z-ca
3Bahut Przemysław- Z-ca
4Kalinowski Krzysztof
5Gawda Grzegorz
6Maksymowicz Jan