Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Sąd Arbitrażowy w Sprawach Szkód Łowieckich wybrał arbitrów

W dniu 22 lipca 2022 roku w siedzibie Zarządu Głównego PZŁ odbyło się II Posiedzenie Rady Sądu Arbitrażowego w Sprawach Szkód Łowieckich. Najważniejszą sprawą spotkania był wybór 48 Arbitrów zarekomendowanych przez Krajową Radę Izb Rolniczych oraz Polski Związek Łowiecki, a następnie wybór spośród nich Prezesa Sądu, którym został Krzysztof Grochalski i Wiceprezes, którą została Hanna Chodkowska.

ZAKŁADKA: SĄD ARBITRAŻOWY

Udostępnij
Twitter
WhatsApp