Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Biała Podlaska

Porozumienie między Ministerstwem Obrony Narodowej a Polskim Związkiem Łowieckim: Nowa Era Współpracy na Rzecz Obrony Państwa

5 czerwca w Ministerstwie Obrony Narodowej Łowczy Krajowy Eugeniusz Grzeszczak oraz Minister Obrony Narodowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Związkiem Łowieckim a Ministerstwem Obrony Narodowej.

W uroczystości wziął udział prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Marcin Możdżonek, wiceszef MON Stanisław Wziątek, przewodnicząca sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Urszula Pasławska oraz przedstawiciele wojska.

Podpisanie porozumienia ma na celu wzmacnianie obronności państwa polskiego oraz promowanie patriotycznych i proekologicznych postaw w społeczeństwie. Pokazuje, że Polski Związek Łowiecki odgrywa kluczową rolę w budowaniu systemu bezpieczeństwa państwa, o czym mówił podczas konferencji prasowej minister Władysław Kosiniak-Kamysz:

Budując siły zbrojne Rzeczypospolitej, ale budując też wspólnotę narodową, budujemy bezpieczeństwo państwa polskiego. Angażując organizacje pozarządowe, a Polski Związek Łowiecki jest organizacją pozarządową, organizując tego typu przedsięwzięcia dotyczące współpracy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej a Polskim Związkiem Łowieckim chcemy podnosić poziom bezpieczeństwa. Chcemy wykorzystać, zagospodarować umiejętności myśliwych, którzy mają przeszkolenie i pozwolenie na broń. Często posiadają nie jeden rodzaj broni, nie jedno przeszkolenie, ale dziesiątki lat doświadczenia.

Łowczy Krajowy Eugeniusz Grzeszczak podkreślał, że podpisane porozumienie ma historyczne znaczenie i znacząco wpłynie na poziom zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ludności:

Odpowiedzialność za przyrodę i lokalne społeczności jest głęboko zakorzeniona w naszej wielowiekowej tradycji i etosie. Poczucie obowiązku wobec Ojczyzny i narodu to naturalna postawa, którą wyrażamy na co dzień. Odpowiadając na oddolne inicjatywy, nasze Zrzeszenie podjęło systemowe działania na rzecz udziału myśliwych w budowaniu strategicznej odporności państwa, co zostało usankcjonowane zapisami „Strategii zrównoważonego łowiectwa w Polsce do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku” przyjętej w marcu tego roku.

Podpisane porozumienie o współpracy przyczyni się między innymi do efektywniejszego promowania obronności i służby w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej, a także do popularyzacji idei patriotycznych, postaw proobronnych oraz działań na rzecz ochrony środowiska, o czym mówił wiceminister Stanisław Wziątek:

Polska racja stanu wymaga tego, abyśmy wykorzystywali potencjał, który jest wokół nas. Taki potencjał ma właśnie Polski Związek Łowiecki. To ludzie, którzy posiadają broń, są przeszkoleni oraz znają teren, na którym działają. Łowiectwo to także filozofia życia. To na pewno nie jest tylko hobby i pasja. To przede wszystkim szacunek do przyrody, wyrastający z korzeni polskiego łowiectwa. Od teraz myśliwi będą mogli wspólnie wykorzystać swoje umiejętności z żołnierzami Wojska Polskiego

Łowczy Krajowy poinformował, że działania Polskiego Związku Łowieckiego w systemie bezpieczeństwa państwa będą opierały się na trzech filarach:

  • ścisłej współpracy z resortem obrony, której otwarciem jest podpisane porozumienie z Ministrem Obrony w zakresie udziału myśliwych w działaniach na rzecz obronności – przy wsparciu merytorycznym, logistycznym i szkoleniowym Ministerstwa Obrony Narodowej. Planowana jest również współpraca w zakresie rozwoju infrastruktury szkoleniowej na podstawie odrębnych i szczegółowych umów
  • wzajemnej wymianie informacji pomiędzy strukturami PZŁ a organami administracji publicznej i Sił Zbrojnych w ramach systemu ostrzegania i alarmowania oraz upowszechnianie wiedzy nt. bezpieczeństwa i obronności
  • udziału myśliwych w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej, realizując takie zadania jak: poszukiwanie osób zaginionych, pierwsza pomoc przy zdarzeniach masowych, utrzymanie porządku publicznego i zachowania ciągłości funkcjonowania władzy publicznej, pomoc w ewakuacji i rozśrodkowaniu ludności.

Polscy myśliwi, zawierając dzisiejsze porozumienie, potwierdzają swoje zaangażowanie i odpowiedzialność za sprawy państwa.

Relacja z podpisania porozumienia jutro na naszym kanale YouTube

Zdjęcia: PZŁ, MON

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Z okazji Dnia Leśnika składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Leśnikom i przyjaciołom lasu dbającym o piękno przyrody. Dziękujemy za opiekę nad lasem i leśną zwierzyną.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Białej Podlaskiej
Darzbór!