Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Pierwsze dni pracy nowego łowczego okręgowego

21 grudnia obfitował w wiele wydarzeń, które miały miejsce w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Białej Podlaskiej. 

Jako pierwsze odbyło się spotkanie komitetu założycielskiego oddziału regionalnego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej. Ośmiu pasjonatów kolekcjonerstwa przygotowało i złożyło wniosek o rejestrację Oddziału Bialskopodlaskiego KKiKŁ, który został pozytywnie zaopiniowany przez Łowczego Okręgowego i przesłany do Zarządu Głównego Klubu. Liczymy na przychylność władz klubowych i powołanie kolejnego, dwudziestego pierwszego oddziału klubu.

Następnie podsumowano zbiórkę środków finansowych na wsparcie rodziny myśliwego, który zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas polowania. Do akcji, którą zainicjował Zarząd Okręgowy, włączyły się koła łowieckie z okręgu oraz indywidualni myśliwi. Synowi oraz wdowie po zmarłym myśliwym wręczono symboliczny czek na kwotę ponad 18 tysięcy złotych.

Kolejnym punktem dnia było posiedzenie Zarządu Okręgowego, które prowadził nowo powołany Przewodniczący. W posiedzeniu uczestniczył również, pełniący dotychczas obowiązki łowczego, łowczy okręgowy z Siedlec. Podczas posiedzenia omówiono bieżącą działalność okręgu oraz nakreślono plany na przyszłość. Zaakceptowano pomysł wznowienia działalności Myśliwskiego Klubu Twórców przy ZO PZŁ.

Najważniejszym wydarzeniem dnia było podsumowanie akcji „Myśliwska paczka”, w którą aktywnie włączyły się koła łowieckie z okręgu. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele wojewódzkich i powiatowych władz samorządowych oraz przedstawiciele kół łowieckich uczestniczących w akcji. W uroczystości uczestniczył również przedstawiciel Naczelnej Rady Łowieckiej. Ze zbiórek w poszczególnych kołach oraz przy wsparciu Zarządu Okręgowego zakupiono najpotrzebniejsze rzeczy dla Ośrodków Opiekuńczo Wychowawczych, Domów Dziecka oraz potrzebujących rodzin z terenu okręgu za kwotę około 12 tysięcy złotych.

Zwieńczeniem tak pracowitego dnia było spotkanie opłatkowe, które poprowadził okręgowy kapelan myśliwych. Przy opłatku i kolędach myśliwi życzyli sobie przede wszystkim zdrowia i szybkiego powrotu do normalności.  

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp