Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW ZARZĄDÓW OKRĘGOWYCH PZŁ, CZŁONKÓW ZARZĄDU KÓŁ ŁOWIECKICH PZŁ 

W związku ze zbliżającym się nowym okresem ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej
Członków Zarządów Okręgowych PZŁ, Członków Zarządu Kół Łowieckich PZŁ (01.05.2021 – 30.04.2022)  uprzejmie informujemy Państwa o możliwości przystąpienia lub kontynuacji ubezpieczenia. 

W celu ułatwienia podjęcia decyzji o przystąpieniu lub kontynuacji ubezpieczenia na kolejny okres, w zakładce UBEZPIECZENIA w sekcji poświęconej ubezpieczeniu Kół Łowieckich, na stronie www.pzlow.pl , umieszczone
zostały nowe wzory deklaracji przystąpienia do w/w ryzyk. 

Uprzejmie prosimy o   dokonanie wyboru odpowiedniego wariantu ubezpieczenia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej  oraz podpisanie deklaracji.

Nowe deklaracje należy przesłać najpóźniej do dnia 28.04.2021 w formie skanu na adres email: 

przemyslaw.kuszerski@wiener.pl   lub drogą pocztową do TU Wiener S.A. na adres: 

TU Wiener S.A. 

Przemysław Kuszerski

Wołoska 22A

02-675 Warszawa 

Tak jak w latach ubiegłych, Koła Łowieckie dokonują wpłaty składki   na rachunek bankowy właściwego
terytorialnie Zarządu Okręgowego w terminie do dnia 30.04.2021,  Zarządy Okręgowe  przekazują zbiorczo składkę za wszystkie Koła Łowieckie  do Zarządu Głównego w terminie do 10.05.2021, Zarząd Główny
odprowadza łączna składkę za wszystkie Koła Łowieckie i  Zarządy Okręgowe do TU Wiener SA w terminie
do 15.05.2021. 

Wszelkie wątpliwości  odnośnie zakresu ochrony ubezpieczeniowej i realizacji trzyletniej umowy
ubezpieczenia  prosimy kierować bezpośrednio do Pani Dyrektor Agaty Dudek  – TU Wiener SA w formie email: agata.dudek@wiener.pl lub do zespołu obsługi Klienta brokera WDB S.A.: 

aleksandra.mroz@wdbsa.pl oraz paulina.gromadzka@wdbsa.pl

Bez względu na przedłużony proces zbierania deklaracji oraz składki, TU Wiener SA potwierdza
zachowanie  ciągłości i kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej
Członków Zarządu  Zarządów Okręgowych  i Kół Łowieckich PZŁ na kolejny okres ubezpieczeniowy
od 01.05.2021r do 30.04.2022r.

Zadanie kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej  powierzono spółce WDB S.A. Jest to broker, który posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu grupowymi programami ubezpieczeniowym. 

Kontakty do brokera znajdziecie Państwo w zakładce UBEZPIECZENIA na stronie www.pzlow.pl 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp