Komunikat nr 2/2020 z dnia 12.03.2020

Komunikat nr 2/2020 z dnia 12.03.2020

L.dz. 118/2020

 Polski Związek Łowiecki

Zarząd Okręgowy Biała Podlaska

 Komunikat nr 2/2020

z dnia 12.03.2020

 

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu biura ZO PZŁ oraz Strzelnicy Myśliwkiej w Hrudzie w związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium RP koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc) u ludzi.

Działając w oparciu o § 98 ust. 1 pkt 14.23,28 Statutu PZŁ, mając na uwadze zapisy USTAWY z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwadziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), w celu zminimalizowania narażenia na zarażenie koronawirusem podczas i w związku z działalnością PZŁ w Okręgu Biała Podlaska, Zarząd Okręgowy PZŁ w Białej Podlaskiej :

  1.  Odwołuje planowany w okresie wiosennym kurs selekcjonerski oraz kurs dla nowowstępujących do PZŁ.
  2. Odwołuje planowane kontrole zarówno na szczeblu kół łowieckich jak i Okręgu.
  3. Wnioskuje do kół łowieckich o odwołanie w najbliżym czasie planowanych Zebrań i szkoleń do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej.
  4. Przekłada termin innych zbiorowych spotkań i szkoleń zaplanowanych przez ZO PZŁ w Białej Podlaskiej do realizacji w roku 2020, do czasu ustabilizowania sytuacji epidemiologicznej.
  5. Postanawia ograniczyć korzystanie ze strzelnicy myśliwkiej poprzez odwołanie wszystkich zbiorowych treningów kół łowieckich oraz zawiesza treningi strzeleckie z broni śrutowej.

Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach przystrzelanie broni kulowej na stanowisku „rogacz” z uwagi na realizowany odstrzał sanitarny dzików.

  1. Ogranicza dla interesantów kontakt z biurem ZO PZŁ jedynie do niezbędnego minimum po wcześnieszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z zachowaniem zasad profilaktyki sanitarnej. W okresie ograniczenia możliwości osobistego załatwienia spraw w biurze ZO PZŁ w Białej Podlaskiej postanawia wdrożyć system pracy zdalnej przy wykorzystaniu łączności telefonicznej i kanałów informatycznych.
  1. Zaprzestaje się przyjmowania gotówki w kasie biura – wszelkie płatności na rzecz ZO PZŁ w Białej Podlaskiej prosimy dokonywać wyłącznie w formie przelewów na rachunek bankowy ZO PZŁ Biała Podlaska nr: 41 1240 2177 1111 0000 3570 3835.

 Komunikat dostępny również w formie PDF – Komunikat 2.2020