Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Kryteria selekcji

Kryteria prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej

Rodzaj odstrzału
Poroże
Odstrzał prawidłowyOdstrzał nieprawidłowy
„o”„x”
opis form poroża
selekcyjny – do 85% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału
1szpicaki o średniej długości tyk do 30 cmszpicaki o długości tyk powyżej wysokości 30 cm i formy wyższe
2–4dziesiątak niekoronny i poniżej tef formyformy wyższe
5–7jednostronnie koronne i poniżej tej formyformy wyższe
8-9dwunastak obustronnie koronny i poniżej tej formyformy wyższe
łowny – min 15% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału10 i starszebez względu na formę porożabrak

 

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości powyżej:

  • 2 cm w pierwszym porożu,
  • 5 cm w drugim porożu i starszych.

Dopuszcza się pomyłkę w ocenie wieku przez myśliwego, przed dokonaniem odstrzału, do 1 roku powyżej pierwszego poroża.

Rodzaj odstrzału
Poroże
Odstrzał prawidłowyOdstrzał nieprawidłowy
„o”„x”
Opis form poroża
selekcyjny – do 85% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału
1Szpicakiformy wyższe
2wszystkie szydlarze i łyżkarze o średniej długości tyk, do podwójnej wysokości łyżekformy wyższe
3–6wszystkie formy poniżej łopatacza, łopatacze o długości łopat do 1/3 długości poroża oraz łopatacze o zatokach rozcinających płaszczyznę łopaty co najmniej do połowy jej długościformy wyższe
łowny – min. 15% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału7 i starszebez względu na formę poroża
Rodzaj odstrzału
Poroże
Odstrzał prawidłowyOdstrzał nieprawidłowy
„o”„x”
Opis form poroża
selekcyjny – do 70% ogólnej liczby kozłów zaplanowanych do odstrzału
1guzikarze, szpicakiformy wyższe
2–4do nieregularnego szóstaka włącznieformy wyższe
łowny – min.  30% ogólnej liczby kozłów zaplanowanych do odstrzału5 i starszebez względu na formę poroża


Za odnogę przyjmuje się odrost o długości:

  • powyżej 2 cm w pierwszym porożu,
  • powyżej 3 cm w drugim porożu i starszych.